Persondatapolitik

For an English version of our GDPR Policy, please use Google Translate or another equivalent translation service. In case of doubt, the Danish version precedes the translation.

Her kan du læse, hvordan Sense Unlimited håndterer personoplysninger:

(senest opdateret d. 7. maj 2020)

 

1. Dataansvarlig

Sense Unlimited er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vores kontaktoplysninger er:
Sense Unlimited
Forchhammersvej 13, 1. tv.
DK-1920 Frederiksberg C

CVR-nr.: 41272708

Mail: hello@senseunlimited.dk

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

 

2.1. Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden via følgende værktøjer:

 • Google Analytics

For Google Analytics betyder det mere konkret, at vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden

 • Om du kommer til hjemmesiden fra et link eller en søgning

 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr. besøg

 • Hvilke sider på hjemmesiden, du besøger

 • Hvilken browser type og version, du bruger

 • Hvilken skærmopløsning, du har

 • Hvilken enhed du bruger til at se hjemmesiden, f.eks. PC eller smartphone

 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i (via IP adresse)

Vi har dog ikke adgang til, at se hvor længe lige præcis du har været på hjemmesiden eller hvilke undersider du har besøgt. Din data indgår i en generel statistik for hjemmesiden. Formålet med indsamlingen er at vi kan tilbyde den bedste brugeroplevelse på websitet.

 

14 måneder efter et besøg på hjemmesiden slettes dine oplysninger om dette besøg.

 

Dine data opbevares hos Google i henhold til Googles persondatapolitik.

 

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Modtagere af oplysninger:

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden.


2.2. Kommunikation via hjemmeside

Når du kommunikerer med Sense Unlimited, indsamler vi de oplysninger du selv angiver.

Det drejer sig maksimalt om følgende oplysninger:

 • Emailadresse

 • Navn

 • Besked

Formålet med indsamlingen: 

At kunne besvarelse din henvendelse.

 

Retsgrundlaget:

Oplysningerne bliver slettet 5 år efter seneste korrespondance-dato.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


2.3. Som kunde hos Sense Unlimited

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som:

 • Navn

 • Adresse

 • Postnummer

 • Telefon- og mobiltelefonnummer

 • Email

 • Mv.

Oplysninger vedrørende aktie- og/eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt.

 

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen at aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

 

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

 

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse at vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse at den aftale, du har indgået med selskabet og til fremsendelse af faktura.

 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

 

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at vi [eller tredjemand] kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

 

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

3. Dine rettigheder

 

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig; formålet med registreringen; kategorier af personoplysninger; modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

 

4. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Kun os og samarbejdspartnere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

Du kan høre nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os på hello@senseunlimited.dk

 

5. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk